„Przystanek młodzi” i koncert Red Emprez


Bilety: bezpośrednio przed koncertem (10 PLN). Zobacz stronę wydarzenia na Facebooku.

O akcji „Przystanek Młodzi”:

„Idea naszej społecznej akcji „Przystanek Młodzi” jest prosta. Chcemy pokazywać, doceniać i promować tych, którzy nie tylko mają pomysł na siebie, ale i na ciekawe i ważne inicjatywy do zrealizowania w miejscu, w którym żyją.

To oni stoją za happeningami ożywiającymi ulice, to oni organizują ciekawe wystawy, koncerty, akcje charytatywne – niekiedy własnym sumptem.

To też młodzi naukowcy, którzy – startując w międzynarodowych konkursach – promują Białystok i region. To społecznicy, którzy działają na rzecz swoich małych społeczności lokalnych. Skrzykują sąsiadów, aby zasadzić zieleń pod blokiem lub zadbać o plac zabaw. Animują – często całkowicie społecznie – ciekawe działania, które z czasem nabierają rangi cyklicznych wydarzeń.

Na liście „Przystankowiczów” są też wolontariusze, sportowcy, młodzi przedsiębiorcy – wszyscy, którzy pokazują, że jeśli się czegoś bardzo chce i do tego ma się pomysł, to można.”