30 Dni Sztuki Współczesnej

Koncert w Famie z okazji 30 edycji DSW
6 czerwca 2015

Zmiana Klimatu

Koncert w Zmianie Klimatu, Zukography -
Gosia Żuk Photography, 28 grudnia 2014

Minimax Festival

Festiwal Minimax
Gomunice, 20.09.2014

Live

Selekcja zdjęć koncertowych
2004-2014

Zukography

Sesja zdjęciowa - Zukography - Gosia Żuk
Photography, Październik, 2014